Het korenevenement in Sliedrecht

            I.s.m. Stichting                     Sliedrecht en Cultuur

De organisatie van het Korenfestival aan de Merwede kijkt positief terug op de vierde editie.

Helaas werkte het weer niet de hele dag mee maar ondanks de regen was er toch veel publiek op de been en werd er volop gezongen.Het voornemen is er om in 2020 voor de vijfde keer dit festival te organiseren. In het voorjaar van 2019 zullen koren worden uitgenodigd om mee te doen.Nog niet eerder meegedaan en belangstelling? Stuur een mail naar het contactadres en we plaatsten u op de verzendlijst.Dit is echter geen garantie dat u mee kunt doen maar u bent er dan wel vroeg van op de hoogte.Zorg dat u erbij bent in 2020! 

         

Steun aan het korenfestival wordt gegeven door:

Stichting Sliedrecht en Cultuur (van de gemeente Sliedrecht), korenkoepel KCZB, 4Usounds, De Giessen, Joh. de Heer, Kringloopwinkel Sliedrecht, Aspect-ICT, A.A. de Haan Stichting, Stichting De Kaai, Ondernemersvereniging Kerkbuurt, Rotary Sliedrecht en Rabobank.


 

 


A.A. de Haan Stichting